รีเซต

เจียงซูพบ 'หลุมศพ' หลากยุคราชวงศ์ เก่าสุดกว่า 2,000 ปี

เจียงซูพบ 'หลุมศพ' หลากยุคราชวงศ์ เก่าสุดกว่า 2,000 ปี
Xinhua
4 พฤศจิกายน 2565 ( 12:04 )
15
เจียงซูพบ 'หลุมศพ' หลากยุคราชวงศ์ เก่าสุดกว่า 2,000 ปี

หนานจิง, 4 พ.ย. (ซินหัว) -- พิพิธภัณฑ์นครเหลียนอวิ๋นก่าง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เปิดเผยว่าคณะนักโบราณคดีได้ค้นพบหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสตศักราช-ปี 220) จำนวน 105 หลุม

รายงานระบุว่าการขุดสำรวจหมู่หลุมศพข้างต้น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ครอบคลุมพื้นที่รวม 3,600 ตารางเมตร ในเขตไห่โจวของเมืองเหลียนอวิ๋นก่างหลุมศพโบราณที่ถูกขุดค้นแบ่งเป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (202 ปีก่อนคริสตศักราช-ปี 25) 92 หลุม ยุคราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง (ปี 618-907) 7 หลุม และยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911) 6 หลุมคณะนักโบราณคดียังค้นพบวัตถุทางวัฒนธรรม อาทิ เครื่องปั้นดินเผา ไม้บรรทัดไม้ หวีไม้ ตราหิน และอื่นๆ รวมถึงหลุม คูขี้เถ้า และบ่อน้ำ ซึ่งทั้งหมดถูกก่อสร้างในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกการค้นพบนี้จะมีส่วนส่งเสริมการวิจัยองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และพิธีทำศพของท้องถิ่นในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกนอกจากนั้นหลุมศพเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลใหม่สำหรับการศึกษาหลุมศพโบราณจากยุคราชวงศ์ฮั่นในพื้นที่ตอนเหนือของเจียงซู และพื้นที่ตอนใต้ของมณฑลซานตง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง