รีเซต

โพลเผยสำรวจดัชนีการเมืองไทย ปชช.พอใจรัฐจัดงาน ‘มหาสงกรานต์’

โพลเผยสำรวจดัชนีการเมืองไทย ปชช.พอใจรัฐจัดงาน ‘มหาสงกรานต์’
TNN ช่อง16
1 พฤษภาคม 2567 ( 17:59 )
29
โพลเผยสำรวจดัชนีการเมืองไทย ปชช.พอใจรัฐจัดงาน ‘มหาสงกรานต์’

วันนี้ (1 พ.ค. 67) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเม.ย. 67 จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  2,431 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-29 เม.ย.67 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทย เฉลี่ย 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 (เดือนมี.ค.67 ได้ 5.10 คะแนน) และทุกตัวชี้วัดคะแนนลดลง 


 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.06 คะแนน (ลดลงจากเดือนมี.ค.) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด  คือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.28 คะแนน 


นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ นายเศรษฐา ทวีสิน 46.19% ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาท โดดเด่นประจำเดือน คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 53.51%  


ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ งานมหาสงกรานต์ 41.87% ผลงานฝ่ายค้าน ที่ชื่นชอบ คือ ตรวจสอบเงินดิจิทัล วอลเล็ต 45.61%


สำหรับข่าวเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนสนใจในเดือนเม.ย. คือ มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ  36.87% รองลงมาคือ เรื่องบิ๊กโจ๊ก กับ สตช. 34.49%


จากผลโพลคะแนนดัชนีการเมืองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ได้คะแนนต่ำสุด แสดงถึงความสำคัญของปัญหาต่อประชาชนในช่วงนี้ แม้รัฐบาลจะมีผลงานจัดงานมหาสงกรานต์ที่โดนใจประชาชนแต่ในภาพรวมก็ยังคงต้องเร่งแก้ ปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากตัวชี้วัดด้านชีวิตความเป็นอยู่คะแนน ยังไม่ถึงครึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ประชาชนสนใจคือมาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนของประชาชนโดยตรง


ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง