รีเซต

กรมชล เร่งระดมน้ำช่วย บุรีรัมย์ มั่นใจ ปชช.มีน้ำกิน-ใช้ เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

กรมชล เร่งระดมน้ำช่วย บุรีรัมย์ มั่นใจ ปชช.มีน้ำกิน-ใช้ เพียงพอตลอดฤดูแล้ง
มติชน
24 มีนาคม 2563 ( 12:06 )
51
กรมชล เร่งระดมน้ำช่วย บุรีรัมย์ มั่นใจ ปชช.มีน้ำกิน-ใช้ เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

กรมชล เร่งระดมน้ำช่วย บุรีรัมย์ มั่นใจ ปชช.มีน้ำกิน-ใช้ เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบุรีรัมย์ หลังปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจับมือการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการจัดหาแหล่งน้ำเสริมผลิตประปา มั่นใจหากทุกคนช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง จะมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ว่า โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาให้กับการประปาทุกสาขาของเมืองบุรีรัมย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

“โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เร่งระดมน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่โดยรอบ ในลักษณะของหลุมขนมครกเข้ามายังอ่างฯห้วยตลาด และอ่างฯห้วยจระเข้มาก พร้อมกับทำการสูบผันน้ำจากบ่อหินเอกชน ผ่านคลองส่งน้ำเข้ามาเติมยังอ่างฯห้วยตลาด และส่งน้ำโดยการขุดชักร่องน้ำต่อไปยังอ่างฯห้วยจระเข้มาก เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองบุรีรัมย์ ขอยืนยันว่าน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบุรีรัมย์จะมีเพียงพอ ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้าอย่างแน่นอน” นายเทิดพงศ์ กล่าว

อนึ่ง กรมชลประทาน จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และแม้ว่าขณะนี้ยังมีปริมาณน้้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง แต่ยังคงต้องสำรองน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย หากเกิดกรณีฝนมาล่าช้า จึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้ถึงที่สุด รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง