รีเซต

อบรมออนไลน์ผ่าน www.dsd.go.th เรียนจบนำวุฒิบัตรไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

อบรมออนไลน์ผ่าน www.dsd.go.th เรียนจบนำวุฒิบัตรไปใช้ประกอบการสมัครงานได้
TNN ช่อง16
15 มิถุนายน 2567 ( 09:47 )
21
อบรมออนไลน์ผ่าน www.dsd.go.th เรียนจบนำวุฒิบัตรไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริม และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้มีการงานที่มั่นคงในอนาคต รัฐบาล โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกและเพิ่มช่องทางการฝึกอบรม online ตามนโยบายของรัฐบาล เน้นให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เปิดกว้างให้แรงงานทุกเพศทุกวัย ได้ความรู้มีทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 


นายคารม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกผ่านระบบ online แล้ว จำนวน 62,765 คน และมีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกอบรมถึง 2,546,380 คน ทั้งนี้ เพื่อตอบรับกระแสความต้องการของแรงงาน กรมพัฒนาฝีมืองแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้น โดยได้บรรจุไว้ในเว็บไซต์ของกรมฯ เพิ่มอีก 5 หลักสูตรเพื่อบริการประชาชน ได้แก่ 


(1) หลักสูตร Generative AI สำหรับหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(2) หลักสูตรเทคนิคการขยายธุรกิจและสร้างรายได้บน Meta แพลตฟอร์ม 

(3) หลักสูตร e- Commerce และพลเมืองดิจิทัล 

(4) หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI 

(5) หลักสูตร Basic Network  ซึ่งจะมีการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 


ปัจจุบันกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับทักษะดิจิทัลมากขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานหรือดำเนินชีวิตประจำวัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรม www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ฟรี ตามแนวคิด “เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน” และเมื่อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ 


เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล หรือหากเคยผ่านฝึกอบรมแล้วแต่ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน เพียง Click www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4ภาพจาก AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง