รีเซต

ใกล้ปิดจ็อบแล้ว! 'เราชนะ-ม33เรารักกัน' เตือนให้รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขต

ใกล้ปิดจ็อบแล้ว! 'เราชนะ-ม33เรารักกัน' เตือนให้รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขต
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2564 ( 07:14 )
146
ใกล้ปิดจ็อบแล้ว! 'เราชนะ-ม33เรารักกัน' เตือนให้รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขต

วันนี้ (25มิ.ย.64) จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 โดยได้ช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการ เราชนะ และ ม33เรารักกัน

 

 

ความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 271,658 ล้านบาท โดยแยกเป็นประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 101,014 ล้านบาท และประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา 150,019 ล้านบาท

 

 

ส่วนประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,625 ล้านบาท 

 

 

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 25.2 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน 

 

 

กระทรวงการคลังขอเน้นย้ำว่า โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

จากข้อมูลพบว่ายังมีวงเงินสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์เหลือสำรวจวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

เช่นเดียวกับโครงการ ม33เรารักกัน ที่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้โอนเงินงวดสุดท้ายเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

 

 

ซึ่งถือว่าครบตามจำนวนแล้ว 2,000 บาท จากการแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท โดยโอนงวดแรกให้ผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

 

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เช่นกัน

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง