รีเซต

"ลดาวัลลิ์" แนะรัฐบาลปลดล็อก "13 สมุนไพรไทย" พ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชี้ละเมิดสิทธิปชช.

"ลดาวัลลิ์" แนะรัฐบาลปลดล็อก "13 สมุนไพรไทย" พ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชี้ละเมิดสิทธิปชช.
มติชน
27 กรกฎาคม 2563 ( 09:40 )
52
"ลดาวัลลิ์" แนะรัฐบาลปลดล็อก "13 สมุนไพรไทย" พ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชี้ละเมิดสิทธิปชช.
“ลดาวัลลิ์” แนะรัฐบาลปลดล็อก “13 สมุนไพรไทย” พ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชี้ละเมิดสิทธิปชช.

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ก่อตั้งว่าที่พรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนการกำหนดให้พืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 เป็น วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 แต่ควรจะปลดล็อกจากการเป็นวัตถุอันตรายทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการนำสมุนไพรทั้ง 13 ชนิดมาใช้ เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชในภาคการเกษตร เพื่อให้รองรับมาตรการห้ามจำหน่าย และห้ามใช้สารเคมีอันตรายในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

“รัฐบาลควรจะส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพรไทยให้แพร่หลาย มีความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย หากผู้ใดจะผลิตเพื่อจำหน่ายรัฐบาลก็ควรสนับสนุน ไม่ควรควบคุมให้ยุ่งยาก และเมื่อพิจารณาข้อกำหนดวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เห็นชัดเจนว่าการครอบครองสมุนไพรทั้ง 13 ชนิด ยังมีหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเข้ามาควบคุมอีกใช่หรือไม่” นางลดาวัลลิ์ กล่าว

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า สมุนไพรไทยทั้ง 13 ชนิด ให้ประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทยตั้งแต่บรรพบุรุษ เมื่อถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตราย จะเป็นการสร้างปัญหา เนื่องจากสภาครูแพทย์แผนไทยจะนำตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีส่วนผสมของสมุนไพรใน 13 ชนิด มาใช้ป้องกันรักษาโรคไข้ปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ ดังนั้น การควบคุมพืชที่เป็นอาหารและยา จะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน ที่สำคัญรัฐบาลควรมองในเชิงเศรษฐกิจการแข่งขันทางการค้า หากออกข้อกำหนดให้ยุ่งยากต่อการใช้ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 13 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด ก็จะไม่เติบโต หรือมีความสามารถในการแข่งขันกับการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีอันตราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง