พนักงาน ‘ทรู’ ติดโควิด-19 เพิ่มรายที่ 3

พนักงาน ‘ทรู’ ติดโควิด-19 เพิ่มรายที่ 3
มติชน
29 มีนาคม 2563 ( 12:19 )
111
1
พนักงาน ‘ทรู’ ติดโควิด-19 เพิ่มรายที่ 3

วันที่ 29 มีนาคม 2563 รายงานข่าวจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า มีพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม ณ อาคารรุ่งโรจน์ตึกบี ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานจากที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) มาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 แต่มีความจำเป็นได้เข้ามายังสำนักงานอาคารอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 (เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ) และหลังจากนั้นได้ปฏิบัติงานที่บ้านต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เริ่มมีอาการไข้สูงจึงเข้ารับการตรวจและได้รับการยืนยันผลในวันนี้ ซึ่งบริษัทได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีที่ได้ทราบข่าว ทั้งนี้ พนักงานท่านดังกล่าวมีได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและแม้ขณะนี้บริษัทได้มีประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านแล้ว แต่อาจยังมีพนักงานบางรายได้เข้าไปที่อาคารรุ่งโรจน์ บริษัทจึงได้แจ้งให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานที่อาคารรุ่งโรจน์ตึกบี ชั้น 8 ทุกคน เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-10 เมษายน 2563 และรายงานอาการของตนเองให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวันหากมีอาการผิดปกติที่อาจเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อช่วยเหลือในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง บริษัท ยังได้แจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อเพื่อให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสตั้งกล่าว บริษัทได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารอาคารรุ่งโรจน์โดยฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่อาคารรุ่งโรจน์ตึกบี ชั้น 8 และพื้นที่ส่วนกลางรวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล โดยจะเปิดให้ใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ขอเรียนยืนยันว่าบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสูงสุดและได้กำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกทั้งขณะนี้บริษัทได้ดำเนินนโยบายให้พนักงานทั่วประเทศเวิร์กฟรอมโฮม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการนำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มาใช้เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทรูแจ้งว่า พบพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถัดมา วันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา พบพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารทรู ทาวเวอร์ 2 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ พนักงานทั้ง 2 ราย ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด และบริษัทได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง