รีเซต

จีนมุ่งพัฒนา 'อุตสาหกรรมเคมี' ฉลาด-รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จีนมุ่งพัฒนา 'อุตสาหกรรมเคมี' ฉลาด-รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
Xinhua
7 เมษายน 2565 ( 19:22 )
100
จีนมุ่งพัฒนา 'อุตสาหกรรมเคมี' ฉลาด-รักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปักกิ่ง, 7 เม.ย. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (7 เม.ย.) จีนเปิดเผยความมุ่งมั่นสร้างภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่มีความชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นในช่วงปี 2021-2025 ภายใต้แนวทางการพัฒนาจากหลายหน่วยงานรัฐบาลจีน ซึ่งรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แนวทางข้างต้นระบุการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่มีจุดแข็งทางการแข่งขันราว 70 แห่งภายในปี 2025 โดยนิคมเหล่านั้นจะมีผลผลิตคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมนี้ พร้อมมุ่งลดการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์เทกอง และลดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายลงร้อยละ 10 จากช่วงปี 2016-2020

 

จีนจะก่อสร้างโรงงานสาธิตการผลิตอัจฉริยะราว 30 แห่ง และเขตสาธิตเคมีภัณฑ์อัจฉริยะราว 50 แห่งภายในปี 2025 รวมถึงขยับขยายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากบรรดาบริษัทผู้ประกอบการรายใหญ่ และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทั่วไปที่สำคัญมากกว่า 20 รายการ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง