TrueID

ส่อง 'ฟาร์มเพาะพันธุ์วัว' เพิ่มรายได้หมู่บ้านในกว่างซี

ส่อง 'ฟาร์มเพาะพันธุ์วัว' เพิ่มรายได้หมู่บ้านในกว่างซี
Xinhua Thai
1 ธันวาคม 2564 ( 23:45 )
18
ส่อง 'ฟาร์มเพาะพันธุ์วัว' เพิ่มรายได้หมู่บ้านในกว่างซี

ตูอัน, 1 ธ.ค. (ซินหัว) --  ชาวบ้านให้อาหารวัวที่ฟาร์มในตำบลจิงเซิ่ง อำเภอปกครองตนเองตูอัน กลุ่มชาติพันธุ์เหยา เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน

 

ทั้งนี้ ตำบลจิงเซิ่งได้พัฒนาอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์วัวในพื้นที่ภูเขาอย่างแข็งขันผ่านสหกรณ์และการช่วยเหลือรูปแบบอื่น โดยปัจจุบัน จินเซิ่งมีฟาร์มวัว 7 แห่ง ในหมู่บ้าน 13 แห่ง ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและชุบชีวิตชนบท

 

 

(บันทึกภาพวันที่ 30 พ.ย. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง