จีนชี้ งานสืบสาน-ต่อยอด 'การแพทย์แผนจีน' ก้าวหน้า

จีนชี้ งานสืบสาน-ต่อยอด 'การแพทย์แผนจีน' ก้าวหน้า
Xinhua Thai
8 มิถุนายน 2564 ( 16:03 )
23
จีนชี้ งานสืบสาน-ต่อยอด 'การแพทย์แผนจีน' ก้าวหน้า

 

ปักกิ่ง, 8 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (7 มิ.ย.) หวังเฉิน รองประธานคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการแพทย์แผนจีน ในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งเผยให้เห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการอนุรักษ์ การสืบทอด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแพทย์แผนจีน (TCM) ส่งผลให้การแพทย์แขนงนี้มีบทบาทที่โดดเด่นในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 

 

รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยคณะทำงานที่คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2017

 

 

รายงานระบุว่า รัฐบาลกลางได้จัดสรรเงินอุดหนุนมูลค่า 8.6 พันล้านหยวน (ราว 4.19 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบปีต่อปี เพื่อส่งเสริมการสืบสานและพัฒนาการแพทย์แผนจีน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน (2016-2020)

 

 

รายงานยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการให้บริการด้านแพทย์แผนจีนที่เพิ่มขึ้น โดยระบุจำนวนสถาบันการแพทย์แผนจีนที่เพิ่มขึ้นแตะราว 66,000 แห่งภายในปี 2019 เติบโตขึ้นร้อยละ 67.4 จากตัวเลขในปี 2012

 

 

ปัจจุบัน ศูนย์สุขภาพชุมชนร้อยละ 98.3 และศูนย์อนามัยระดับตำบลร้อยละ 97.1 ในประเทศจีน ล้วนมีบริการแพทย์แผนจีน ทำให้ผู้คนสามารถเข้ารับบริการแพทย์แผนจีนได้มากขึ้น

 

 

รายงานระบุว่า เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 จีนมีบุคลากรในภาคส่วนนี้ 767,000 คน และมีอัตราส่วนของผู้ปฏิบัติงาน (หรือผู้ช่วย) ในภาคส่วนนี้ที่ 0.45 คน ต่อประชากร 1,000 คน

 

 

รายงานเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของแพทย์แผนจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยระบุว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลล้วนได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีน

 

 

รายงานยังระบุว่า จีนได้ผลักดันการพัฒนาแพทย์แผนจีนอย่างเปิดกว้าง โดยได้นำเสนอการแพทย์แผนจีนในประเทศและภูมิภาค  196 แห่ง ตลอดจนได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนจีนในต่างประเทศแล้ว 30 แห่ง

 

 

ปักกิ่ง, 8 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (7 มิ.ย.) หวังเฉิน รองประธานคณะกรรมการถาวรสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการแพทย์แผนจีน ในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งเผยให้เห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านการอนุรักษ์ การสืบทอด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแพทย์แผนจีน (TCM) ส่งผลให้การแพทย์แขนงนี้มีบทบาทที่โดดเด่นในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 

 

รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยคณะทำงานที่คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2017รายงานระบุว่า รัฐบาลกลางได้จัดสรรเงินอุดหนุนมูลค่า 8.6 พันล้านหยวน (ราว 4.19 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบปีต่อปี เพื่อส่งเสริมการสืบสานและพัฒนาการแพทย์แผนจีน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน (2016-2020)รายงานยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการให้บริการด้านแพทย์แผนจีนที่เพิ่มขึ้น โดยระบุจำนวนสถาบันการแพทย์แผนจีนที่เพิ่มขึ้นแตะราว 66,000 แห่งภายในปี 2019 เติบโตขึ้นร้อยละ 67.4 จากตัวเลขในปี 2012ปัจจุบัน ศูนย์สุขภาพชุมชนร้อยละ 98.3 และศูนย์อนามัยระดับตำบลร้อยละ 97.1 ในประเทศจีน ล้วนมีบริการแพทย์แผนจีน ทำให้ผู้คนสามารถเข้ารับบริการแพทย์แผนจีนได้มากขึ้นรายงานระบุว่า เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 จีนมีบุคลากรในภาคส่วนนี้ 767,000 คน และมีอัตราส่วนของผู้ปฏิบัติงาน (หรือผู้ช่วย) ในภาคส่วนนี้ที่ 0.45 คน ต่อประชากร 1,000 คนรายงานเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของแพทย์แผนจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยระบุว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลล้วนได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนรายงานยังระบุว่า จีนได้ผลักดันการพัฒนาแพทย์แผนจีนอย่างเปิดกว้าง โดยได้นำเสนอการแพทย์แผนจีนในประเทศและภูมิภาค 196 แห่ง ตลอดจนได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนจีนในต่างประเทศแล้ว 30 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง