รีเซต

ปักกิ่งจัดประชุมสุดยอดสื่อมวลชน 'แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง'

ปักกิ่งจัดประชุมสุดยอดสื่อมวลชน 'แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง'
Xinhua
28 มิถุนายน 2566 ( 11:20 )
31
ปักกิ่งจัดประชุมสุดยอดสื่อมวลชน 'แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง'

ปักกิ่ง, 28 มิ.ย. (ซินหัว) -- การประชุมสุดยอดสื่อมวลชนกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (LMC) ประจำปี 2023 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันอังคาร (27 มิ.ย.)หลี่ซูเหล่ย กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานดังกล่าวคณะผู้แทนกว่า 130 คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อกระแสหลักของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีการหารือเชิงลึกเกี่ยวกับการบรรลุสันติภาพและการพัฒนา ผลประโยชน์ร่วมกัน ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในภูมิภาค รวมถึงการมีส่วนร่วมสรรสร้างประชาคมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีอนาคตร่วมกันอันใกล้ชิดยิ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เห็นพ้องว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมได้ถูกส่งมอบแก่กลุ่มประเทศที่เข้าร่วมทั้ง 6 ประเทศแล้ว นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และกรอบความร่วมมือนี้ได้ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างผู้คนใน 6 ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ กล่าวว่ามีศักยภาพมหาศาลสำหรับการดำเนินความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร การลดความยากจน ความมั่นคง และการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมแสดงความหวังว่าจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนใน 6 ประเทศผ่านความร่วมมือด้านสื่อ เสริมสร้างมิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และบอกเล่าเรื่องราวของประชาคมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง