รีเซต

จับตาครม. สัญจรไฟเขียวงบ 28 ล้าน สร้าง ‘กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’

จับตาครม. สัญจรไฟเขียวงบ 28 ล้าน สร้าง ‘กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’
TNN ช่อง16
4 ธันวาคม 2566 ( 10:20 )
56
จับตาครม. สัญจรไฟเขียวงบ 28 ล้าน สร้าง ‘กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง’

ความคืบหน้าคณะรัฐมนตรีสัญจร มีประเด็นน่าสนใจ ในเรื่องของการออสนับสนุนงบประมาณ 28 ล้านบาท เพื่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว จังหวัดเลย


ทั้งนี้ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันนี้ (4 ธ.ค.) ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน 4 ประเด็นหลักคือ การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน


ขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดเลย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จากมีมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติไปแล้วเมื่อปี 2555 ซี่งในวันนี้จะเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 28 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินโครงการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 


ตามขั้นตอนจำเป็นต้องนำแบบมาประกอบการอนุมัติก่อสร้างเพื่อให้ผ่านความเห็นด้านสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการ EIA เมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะมีการนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้มีการก่อสร้างอีกครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวจูงใจให้นักเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเลยตลอดทั้งปี กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้พื้นที่


ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Par

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง