15 ก.พ. คิวคนไร้สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนรับสิทธิ 'เราชนะ' 5 มี.ค.โอนเงินตรงบัตรปชช.

15 ก.พ. คิวคนไร้สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนรับสิทธิ 'เราชนะ' 5 มี.ค.โอนเงินตรงบัตรปชช.
มติชน
13 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:13 )
86
15 ก.พ. คิวคนไร้สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนรับสิทธิ 'เราชนะ' 5 มี.ค.โอนเงินตรงบัตรปชช.

ปิดจ๊อบเรียกร้อยในการเปิดให้ประชาชนทั่วที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราชนะวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วเกินกว่า 10 ล้านคน

 

และจะสรุปยอดที่ชัดเจนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนผู้ที่ยื่นสิทธิทบทวนในโครงการเราชนะผ่าน www.เราชนะ.com ซึ่งมีทั้งสิ้น 440,000 คน และสำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ผ่านและต้องการยื่นทบทวนสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิบนเว็บไซต์ โครงการเราชนะ ได้ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้

 

สำหรับคิวต่อไปรอบของการเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ จะเริ่มดีเดย์ตวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ กลุ่มนี้สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะในกลุ่มนี้ ยังคงเหมือนเดิมคือเป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม, ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง, ไม่เป็นข้าราชการการเมือง, ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทต่อปี ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

 

ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปบันทึกข้อมูลกับเครื่องอีดีซีที่สาขาธนาคารกรุงไทย และสแกนภาพบัตร ตั้งรหัสเพื่อใช้จ่ายสินค้าและบริการร้านค้าที่ร่วมโครงการ ธนาคารจะโอนเงินงวดแรก 4,000 บาทให้ ในวันที่ 5 มีนาคมนี้เข้าตรงไปยังบัตรประชาชน ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐโอนเงินสวัสดิการเข้าบัตรประชาชนโดยตรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง