รีเซต

จีนเผยยอดเชื่อมต่อ 'IoT' บนโทรศัพท์มือถือ แตะเกือบ 1.7 พันล้านครั้ง

จีนเผยยอดเชื่อมต่อ 'IoT' บนโทรศัพท์มือถือ แตะเกือบ 1.7 พันล้านครั้ง
Xinhua
22 กันยายน 2565 ( 10:47 )
17
จีนเผยยอดเชื่อมต่อ 'IoT' บนโทรศัพท์มือถือ แตะเกือบ 1.7 พันล้านครั้ง

ปักกิ่ง, 21 ก.ย. (ซินหัว) -- กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน ระบุว่าอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) เคลื่อนที่ มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นด้านเครือข่ายและศักยภาพทางอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาด้านการใช้งาน

 

กระทรวงฯ ระบุว่าจำนวนการเชื่อมต่อ IoT เคลื่อนที่ของจีนแตะที่ 1.698 พันล้านครั้ง เมื่อนับถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงเกินจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรก ส่วนจำนวนเครือข่าย IoT แถบความถี่แคบ สถานีฐานเครือข่าย 4G และสถานีฐานเครือข่าย 5G รวมอยู่ที่ 755,000 แห่ง 5.9 ล้านแห่ง และ 2.1 ล้านแห่ง ตามลำดับ เมื่อนับถึงช่วงเวลาเดียวกันกระทรวงฯ เสริมว่าการพัฒนารูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่มีการพัฒนาร่วมกันกับหลายเครือข่าย ความครอบคลุมทั่วทั้งเขตเมืองและชนบท และความครอบคลุมเชิงลึกของการใช้งานที่สำคัญเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทั้งยังยกระดับศักยภาพด้านการวิจัย-พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงปรับปรุงระบบนิเวศด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง