รีเซต

'สมศักดิ์' เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน แก้ปัญหาก่อนถูกฟ้อง

'สมศักดิ์' เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน แก้ปัญหาก่อนถูกฟ้อง
มติชน
7 กรกฎาคม 2565 ( 13:05 )
46
'สมศักดิ์' เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน แก้ปัญหาก่อนถูกฟ้อง

ข่าววันนี้ 7 กรฎาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 41 ของจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายปวีณวัช ปาระมีศรี ปลัดอำเภอคลองหลวง นางสมใจ วาทะยากร แลขานุการอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีกลไกที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม โดยมอบให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมบูรณาการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดี

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” มี กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง หลังฟ้อง ) มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ , การจัดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 การเสวนาการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 673,982 บาท และพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 7 ศูนย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง