รีเซต

กกต.ย้ำ 'ป้ายหาเสียง' ต้องบอกรายละเอียดตาม กม. เก็บหลักฐานไว้คำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

กกต.ย้ำ 'ป้ายหาเสียง' ต้องบอกรายละเอียดตาม กม. เก็บหลักฐานไว้คำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง
มติชน
10 ตุลาคม 2565 ( 11:34 )
99
กกต.ย้ำ 'ป้ายหาเสียง' ต้องบอกรายละเอียดตาม กม. เก็บหลักฐานไว้คำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินการในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดป้ายประกาศแนวตั้งมีขนาดไม่เกิน กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดทำได้โดยมีขนาดไม่เกิน กว้าง 130 เซนติเมตร ยาว 245 เซนติเมตร ซึ่งการจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ส่วนจำนวนและสถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 แต่กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง การปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดทำขนาดและจำนวนและสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

กรณีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สามารถติดได้สถานที่ละ 1 แผ่น ขนาดไม่เกิน กว้าง 400 เซนติเมตร ยาว 750 เซนติเมตร

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง