รีเซต

เกษตรฯ ขอทบทวนโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนชงครม.

เกษตรฯ ขอทบทวนโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนชงครม.
ข่าวสด
9 ธันวาคม 2563 ( 15:36 )
44
เกษตรฯ ขอทบทวนโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนชงครม.

เกษตรฯ ขอทบทวนโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนชงเข้า ครม.

 

เกษตรฯทบทวน1ตำบล

 

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีมติเห็นชอบ ให้มีการเสนอขอทบทวนโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ ได้แก่

 

1. ขอทบทวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

จาก 3 ไร่/ราย เป็น 2.5 ไร่ขึ้นไป/ราย หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนด

 

2. การอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

จากเดิม หลักสูตร 4 วัน 3 คืน เพียงครั้งเดียว จะขอปรับเป็นการอบรมมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยปรับในรูปแบบการจัดเวทีชุมชน การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนด และจากเดิมที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

3. กรณีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

หรือ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ หากพื้นที่ที่ร่วมโครงการขาดแหล่งน้ำ หรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และมีความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนเฉพาะการขุดบ่อเก็บกักน้ำ เพื่อทำให้เกิดจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างไรก็ตาม จะนำมติดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 

ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2563 กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกร และแรงงานเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้ง 3 รอบ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม 34,019 ราย ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาแล้ว 21,556 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 792 ราย และไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 11,670 ราย ในส่วนของการจ้างแรงงานมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 32,239 ราย ผ่านการพิจารณาแล้ว 19,996 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 2,380 ราย และไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา 9,863 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง