กกต.ไฟเขียวรับจดทะเบียน "พรรคไทยชนะ" รวม 83 พรรคการเมืองแล้ว

กกต.ไฟเขียวรับจดทะเบียน "พรรคไทยชนะ" รวม 83 พรรคการเมืองแล้ว
มติชน
3 กันยายน 2564 ( 10:22 )
30
กกต.ไฟเขียวรับจดทะเบียน "พรรคไทยชนะ" รวม 83 พรรคการเมืองแล้ว

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จำนวน 1 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยชนะ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทำให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 83 พรรคการเมือง ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่

 

 

31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่

 

 

นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขา พรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง