รีเซต

สรุปเงื่อนไข จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช็กที่นี่

สรุปเงื่อนไข จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช็กที่นี่
TNN ช่อง16
1 พฤศจิกายน 2566 ( 09:47 )
28
สรุปเงื่อนไข จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช็กที่นี่

สรุปเงื่อนไข การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เพื่อลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดอะไรบ้าง เช็กที่นี่


ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบในรูปแบบสมัครใจ เพื่อลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายของข้าราชการ ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปนั้น


ล่าสุด นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อหวังบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ 


ความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ  มีดังนี้


สรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 


- เป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน 

- ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง 

- หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข 


ระยะเวลายื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ 


- ข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่  1 - 15 ธันวาคม 2566 นี้ 

- หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม  

- หากประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นแสดงความประสงค์ 

- สามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 

- ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ


ระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ


- สำหรับระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ รอบแรกจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน 

- กลุ่มข้าราชการที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่ มกราคม 2567 ส่วนกลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่มีนาคม 2567 

- ส่วนผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม

 

ส่วนการหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด ส่วนหนี้ กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง


อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการที่มีปัญหาภาระด้านการเงิน ให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ ข้าราชการสามารถเปลี่ยนความต้องการระบบการจ่ายเงินได้ปีละ 1 ครั้ง
ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง