ฉงชิ่งผุด 'แอปฯ เป็นมิตรกับภาษาถิ่น' อุดช่องโหว่เข้าถึงดิจิทัลในผู้สูงวัย

ฉงชิ่งผุด 'แอปฯ เป็นมิตรกับภาษาถิ่น' อุดช่องโหว่เข้าถึงดิจิทัลในผู้สูงวัย
Xinhua Thai
15 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:39 )
22
ฉงชิ่งผุด 'แอปฯ เป็นมิตรกับภาษาถิ่น' อุดช่องโหว่เข้าถึงดิจิทัลในผู้สูงวัย

ฉงชิ่ง, 15 ก.พ. (ซินหัว) -- เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ขอความร่วมมือจากธนาคารให้เสนอแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าใจภาษาท้องถิ่นอันเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารพัดมาตรการเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล

 

คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาเทศบาลนครฉงชิ่ง ระบุว่ารัฐบาลฉงชิ่งบังคับใช้ 39 นโยบาย เพื่อช่วยผู้สูงอายุเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น อาทิ ระบบคมนาคมขนส่ง การดูแลสุขภาพ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

 

หนึ่งในนโยบายข้างต้นส่งเสริมให้ธนาคารระดับเมืองปรับปรุงแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าใจการออกเสียงภาษาท้องถิ่นของผู้ใช้งานสูงอายุ ซึ่งมีปัญหาการพิมพ์บนโทรศัพท์มือถือ โดยธนาคารจะต้องไม่ปฏิเสธรับเงินสด ซึ่งยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือ

 

ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องเปิดช่องทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีรหัสสุขภาพดิจิทัล ขณะสถานีระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่ทางกีฬาและวัฒนธรรมจะต้องมีจุดแลกเปลี่ยนเงินสดและจุดจำหน่ายบัตรแบบดั้งเดิม

 

อนึ่ง ฉงชิ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 6.4 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2019 คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของประชากรทั้งหมดของเมือง

 

ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในหลายเมืองของจีนที่ปรับใช้สารพัดมาตรการเพื่อสนองแผนงานของคณะรัฐมนตรีจีนที่ต้องการช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ง่ายขึ้น เนื่องจากธนาคาร โรงพยาบาล และระบบขนส่งสาธารณะปรับเปลี่ยนการให้บริการทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะยุคหลังเกิดโรคระบาด ซึ่งบริการแบบไร้การสัมผัสได้รับความนิยมมากขึ้น

 

เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ผ่านข้อบังคับเรียกร้องผู้ให้บริการสาธารณะเคารพความเคยชินของผู้สูงอายุและรักษาวิธีใช้บริการแบบดั้งเดิมไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง