รีเซต

CIVIL เคาะราคา IPO ที่ 4.60 บ./หุ้น เปิดจอง 19-21 ม.ค. นี้

CIVIL เคาะราคา IPO ที่ 4.60 บ./หุ้น เปิดจอง 19-21 ม.ค. นี้
TNN Wealth
18 มกราคม 2565 ( 12:44 )
608
CIVIL เคาะราคา IPO ที่ 4.60 บ./หุ้น เปิดจอง 19-21 ม.ค. นี้

บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ที่ 4.60 บาท/หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้น IPO ได้ระหว่าง วันที่ 19 - 21 ม.ค. 65


โดยการเสนอขาย IPO ครั้งนี้บริษัทจะเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้


โดยสัดส่วนการเสนอขาย IPO ตามกลุ่มนักลงทุนที่จะมีการจัดสรร แบ่งเป็น กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ สัดส่วน 60% กลุ่มบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สัดส่วน 19.07% ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สัดส่วน 15% กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท สัดส่วน 4.35% และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สัดส่วน 1.58%


สำหรับวัตถุประสงค์ของการนำเงินที่ได้จาก IPO ในครั้งไปใช้ ประกอบด้วย เงินทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง 442 - 530 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 177 - 265 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 88.4 - 264.4 ล้านบาท ซึ่งจะรองรับระยะเวลาการใช้เงินจาก IPO ในช่วงปี 65-66

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง