สอน.เข้มอ้อยไฟไหม้ปีนี้ห้ามเกิน 20% ชาวไร่ลุ้นขั้นต้นแตะ 800-900 บ.ตัน

สอน.เข้มอ้อยไฟไหม้ปีนี้ห้ามเกิน 20% ชาวไร่ลุ้นขั้นต้นแตะ 800-900 บ.ตัน
มติชน
12 ตุลาคม 2563 ( 07:53 )
45
สอน.เข้มอ้อยไฟไหม้ปีนี้ห้ามเกิน 20% ชาวไร่ลุ้นขั้นต้นแตะ 800-900 บ.ตัน

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) กล่าวว่า สอน.เตรียมดำเนินมาตรการกำหนดสัดส่วนการหีบอ้อยฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563/64 ให้โรงงานรับอ้อยสด 80% และอ้อยไฟไหม้เพียง 20% เพื่อลดปัญหาการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุสำคัญของพีเอ็ม 2.5 หากเกษตรกรยังคงเผาอ้อยก่อนตัดจะได้รับเงินที่น้อยกว่าอ้อยสด โดยสอน.ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้อ้อยไฟไหม้หมดลงภายในปี 2565

 

นายเอกภัทร กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2563/64 จะสูงกว่าราคาขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2562-63 แน่นอน ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 750 บาทต่อตัน สาเหตุที่ไม่สามารถระบุราคาได้ชัดเจนเพราะปัจจุบันราคามีความผันผวนสูงจากหลายปัจจัยทั้งสภาพอากาศ ตลาดโลก หากระบุชัดเจนแล้วทำไม่ได้อาจทำให้เกษตรกรไม่พอใจ เกิดปัญหาตามมา

 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) กล่าวว่า ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีบปี 2563/64 มีแนวโน้มจะอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 800-900 บาทต่อตันหลังราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยขยับเพิ่มสูงมาอยู่ในระดับ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากสต็อกน้ำตาลโลกลดลง ปัจจัยสำคัญคือผลผลิตของไทยในฤดูหีบดังกล่าวมีทิศทางปรับลดลงต่อเนื่องจากผลกระทบภัยแล้งโดยจากการประเมินของทั้งจากรัฐ โรงงานและชาวไร่อ้อยแล้วเฉลี่ยจะอยู่ที่เพียง 67 ล้านตันเท่านั้น

 

“ขณะนี้ กอน.ยังไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากคณะกรรมการไม่ครบ เพราะมีกรรมการ 2 คนหมดวาระ ต้องรอแต่งตั้ง ปัจจุบันมีหลายประเด็นที่รอกอน.พิจารณา แม้ราคาอ้อยดีแต่ความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ปัจจัยจากการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ของฤดูหีบปีนี้ ที่กำหนดสัดส่วนอ้อยสดถึง 80% ทำให้ชาวไร่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการตัดสด ขณะที่ภาครัฐยังไม่ชัดเจนถึงอัตราการช่วยเหลือการตัดอ้อยสดว่าจะอยู่ระดับเท่าใด”แหล่งข่าวกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง