รีเซต

ชาวลำปาง ทำงานในอิสราเอล 411 คน จังหวัดแถลงข้อมูล พบส่วนใหญ่ปลอดภัยดี

ชาวลำปาง ทำงานในอิสราเอล 411 คน จังหวัดแถลงข้อมูล พบส่วนใหญ่ปลอดภัยดี
TNN ช่อง16
10 ตุลาคม 2566 ( 15:12 )
106
ชาวลำปาง ทำงานในอิสราเอล 411 คน จังหวัดแถลงข้อมูล พบส่วนใหญ่ปลอดภัยดี

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แถลงข้อมูล  กรณีชาวลำปาง ที่ไปเป็นแรงงานไทย ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล ที่ขณะนี้เกิดการสู้รบขึ้น ซึ่งจำนวนชาวลำปาง ที่ไปทำงานในประเทศดังกล่าว มีอยู่ จำนวน 411 คน เป็นแรงงานชาย 406 คน หญิง 5 คน


โดยจากฐานข้อมูล พบชาวลำปางจากทุกอำเภอในจังหวัด 13 พื้นที่ เดินทางไปทำงาน โดยเป็นชาว อ.เสริมงาม มากที่สุด 92 คน รองลงมาชาว อ.สบปราบ และ อ.เถิน อำเภอละ 72 คน , อ.แม่ทะ 36 คน , อ.เกาะคา 26 คน และ อ.งาว 25 คน ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ไปทำงานภาคการเกษตร 390 คน ที่เหลือทำงาน เป็นคนงานทั่วไป , พ่อครัว , ช่าง และพนักงานขับรถ 


ทั้งนี้ จากการติดตามสอบถาม พบว่าแรงงานไทยชาวลำปาง ส่วนใหญ่ปลอยภัยดี อยู่ในเมือง หรือพื้นที่ปลอดภัย ไม่ได้อยู่ในเมืองที่มีการสู้รบ หรือถูกโจมตี ญาติที่ จ.ลำปาง ส่วนใหญ่ติดต่อกับแรงงานไทยชาวลำปางได้ มีส่วนน้อย ที่ญาติยังติดต่อไม่ได้ ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็มีญาติ 5 ราย เดินทางมาติดต่อกับทางหน่วยงานของจังหวัด เพื่อให้ติตตามแรงงานไทยชาวลำปาง ที่ยังติดต่อไม่ได้ ซึ่งหน่วยงานของจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง จะได้ทำการประสาน หาข้อมูล และทำการติดต่อในแต่ละรายต่อไป


ด้าน นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเตรียมพร้อมดูแล ช่วยเหลือ และให้ข้อมูลกับญาติในพื้นที่ จ.ลำปาง อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ อุ่นใจ ซึ่งก็มีการสอบถามข้อมูลกับแรงงานบางราย ที่ติดต่อได้ รวมถึงแรงงานชาวลำปาง ที่กลับมาก่อนหน้า เพื่อสอบถามข้อมูล ซึ่งก็ทราบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยยังไม่มีแรงงานไทยชาวลำปาง ถูกจับ หรือเป็นอันตรายใด


ส่วนกรณี หลังจากที่เกิดการสู้รบ แรงงานไทยชาวลำปาง ที่อยู่ที่นั้น ยังไม่มีการติดต่อประสานงานเข้ามา ว่า จะขอกลับ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทางญาติใน จ.ลำปาง ต้องการสอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือเรื่องใด 


ขณะนี้ ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ไว้รองรับ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อได้ หลายช่องทาง โทรศัพท์ 054 – 265052” ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ 02 245 6710 - 11 (ในเวลาราชการ) , ที่ Call Center กรมการกงศุล 02 5728442 กด 0 (ให้บริการ 30 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง) , ฝ่ายแรงงานประจำสถานฑูตไทยในอิสราเอล โทรศัพท์ -(+972)0544693476 , สถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ โทรศัพท์ +972 546368150 , หรือติอต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง