รีเซต

จีนหนุนใช้งาน 'อุปกรณ์สมาร์ตโฮม' รักษ์สิ่งแวดล้อม

จีนหนุนใช้งาน 'อุปกรณ์สมาร์ตโฮม' รักษ์สิ่งแวดล้อม
Xinhua
24 กรกฎาคม 2565 ( 09:39 )
23
จีนหนุนใช้งาน 'อุปกรณ์สมาร์ตโฮม' รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปักกิ่ง, 23 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (22 ก.ค.) เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ของจีน เปิดเผยว่าจีนจะออกแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรักษาเสถียรภาพการเติบโตและขยายการจ้างงานเซิ่งชิวผิง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ระบุว่าแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งร่วมเสนอโดยกระทรวงฯ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และจะเผยแพร่สู่สาธารณะในอนาคตอันใกล้จีนจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความอัจฉริยะในพื้นที่ชนบท ด้านผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกปรับปรุงให้เข้ากับตลาดชนบทและตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรสูงอายุเหอย่าฉยง เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าจีนจะผลักดันโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เช่น เครือข่ายบริการ 5G และเครือข่ายใยแก้วนำแสงแบบกิกะบิต ซึ่งเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในบ้านเรือนหลิวเต๋อเฉิง เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เสริมว่าจีนจะพยายามปรับปรุงบริการหลังการขายและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และสร้างสภาพแวดล้อมการบริโภคที่เชื่อถือได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง