รีเซต

10 อันดับโรค ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับบริการ “ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน” สูงสุด

10 อันดับโรค ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับบริการ “ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน” สูงสุด
NewsReporter
28 พฤษภาคม 2565 ( 11:27 )
106
10 อันดับโรค ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับบริการ “ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน” สูงสุด

จากการเปิดเผยของ พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” สปสช.ได้แยกงบประมาณบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น โดยในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2564 จัดสรรที่จำนวน 1.77 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ย 3,719.23 บาทต่อคน ในจำนวนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ทั้งบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยกำหนดเป็นงบบริการผู้ป่วยนอกจำนวน 1,280.01 บาทต่อคน และงบบริการผู้ป่วยในจำนวน 1,440.03 บาทต่อคน สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.64 ล้านคน

 

10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก จำนวน161.71 ล้านครั้ง ได้แก่

 1. โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีการรับบริการสูงสุดจำนวน 25.47 ล้านครั้ง

 2. โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินจำนวน 13.84 ล้านครั้ง

 3. ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีนและภาวะไขมันในเลือดอื่นหรือไขมันในเลือดผิดปกติจำนวน 11.24 ล้านครั้ง

 4. โรคไตวายเรื้อรังจำนวน 5.47 ล้านครั้ง

 5. เยื่อจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลันหรือโรคหวัดจำนวน 5.13 ล้านครั้ง

 6. ความผิดปกติแบบอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน ปวดกล้ามเนื้อจำนวน 4.16 ล้านครั้ง

 7. โรคกระเพาะอาหารจำนวน 3.21 ล้านครั้ง

 8. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกอื่นจำนวน 2.73 ล้านครั้ง

 9. โรคฟันผุจำนวน 2.72 ล้านครั้ง

 10. เวียนศีรษะ วิงเวียน จำนวน 2.20 ล้านครั้ง

 

10 อันดับโรคผู้ป่วยใน จำนวน 5.75 ล้านครั้ง  ได้แก่

 1. ภาวะต้องการมาตรการป้องกันโรคโดยการแยกกักตัวและรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 (Need for other prophylactic measures) มีการรับบริการมากที่สุดจำนวน 2.68 แสนครั้ง

 2. ปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไวรัสจำนวน 2.28 แสนครั้ง

 3. ทารกปกติที่คลอดในโรงพยาบาล (Liveborn infants according to place of birth) จำนวน 2.25 แสนครั้ง

 4. กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อ และจากสาเหตุที่ไม่ระบุ จำนวน 1.92 แสนครั้ง

 5. โรคปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ จำนวน 1.45 แสนครั้ง

 6. โรคไตวายเรื้อรัง 1.21 แสนครั้ง

 7. มารดาคลอดธรรมชาติ (ครรภ์เดี่ยว) จำนวน 1.08 แสนครั้ง 

 8. ภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 1.08 แสนครั้ง

 9. โรคธาลัสซีเมีย จำนวน 1.03 แสนครั้ง

 10. การผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ จำนวน 9.76 หมื่นครั้ง

 

ข้อมูล สปสช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง