รีเซต

วันนี้วันอะไร 27 พฤศจิกายน ตรงกับ “วันสาธารณสุขแห่งชาติ”

วันนี้วันอะไร 27 พฤศจิกายน ตรงกับ “วันสาธารณสุขแห่งชาติ”
TNN ช่อง16
26 พฤศจิกายน 2565 ( 19:14 )
76
วันนี้วันอะไร 27 พฤศจิกายน ตรงกับ “วันสาธารณสุขแห่งชาติ”

ย้อนกลับไปในวันนี้ เมื่อ 104 ปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการรวมกองต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนี้ คือ กองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล กองบุราภิบาล แล้วตั้งชื่อเป็น “กรมสาธารณสุข” 

และในเวลาต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อ จากกรมสาธารณสุข เป็น “กระทรวงสาธารณสุข” อย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน และภายหลังทางราชการได้มีการกำหนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสาธารณสุขอีกด้วย

โดยในวันนี้ของทุกๆปี ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะมีการจัดกิจกรรม และการรณรงค์ต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุขในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


ที่มาข้อมูล : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

ที่มาภาพ : Freepik/bristekjegor


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง