รีเซต

วัดราชบูรณะจัดพิธีห่มผ้าสรงน้ำเจดีย์หลวง มิให้ญาติโยมร่วมพิธีป้องกันโควิด-19

วัดราชบูรณะจัดพิธีห่มผ้าสรงน้ำเจดีย์หลวง มิให้ญาติโยมร่วมพิธีป้องกันโควิด-19
TNN ช่อง16
9 เมษายน 2563 ( 20:22 )
249
1
วัดราชบูรณะจัดพิธีห่มผ้าสรงน้ำเจดีย์หลวง มิให้ญาติโยมร่วมพิธีป้องกันโควิด-19

 

เมื่อเวลา  17.30 น. วันที่ 9 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ พร้อมด้วยพระลูกวัด ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทย  โดยเริ่มจากพิธีสรงน้ำเจดีย์หลวง  จากนั้นได้นำผืนผ้าไปห่มเจดีย์หลวง จำนวน 3 สี ประกอบด้วย สีเงิน สีนาก สีทอง หรือ ผ้าสามกษัตริย์ นำมาเย็บรวมกัน มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร โดยในผืนผ้า ทางวัดราชบูรณะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป  ได้เขียนจารึกชื่อของตนเองไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  

สำหรับประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวงที่วัดราชบูรณะ  ชาวพิษณุโลกพร้อมใจกันห่มผ้าพระเจดีย์หลวงต่อเนื่องทุกเทศกาลวันสงกรานต์   โดยมีพระสงฆ์สวดชุมนุมเทวดา เจริญพระคาถาศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้มาร่วมพิธี ห่มผ้าเจดีย์หลวง   ตลอดทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความเป็นไทยตลอดไป

โดยในปีนี้บรรยากาศ ประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ ในปีนี้เงียบเหงามาก   โดยไม่มีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป มาร่วมห่มผ้าเจดีย์หลวงในครั้ง  เนื่องจากเนื่องจากต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในช่วงภาวะวิกฤติ ไวรัสโควิด-19  เพราะปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงมากที่สุด  และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ทางกระทรวงวัฒนาธรรม  ได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่ได้ประกาศก่อนหน้า โดยเห็นสมควรยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่มีการปรับปรุงฉบับใหม่ คือ

 

1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ 2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา 3. งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี 4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด 5. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ด้วยวิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน คนที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ให้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ด้วยการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยไม่แสดงความรักต่อกันด้วยการกอดหรือหอม และสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส่วนคนที่อยู่ห่างไกลบ้านให้แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ 

ด้านพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะนั้น เป็นประเพณีโบราณที่สืบสานกันมายาวนานกว่า 100 ปี  ในทุกๆปี ทางวัด จะร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ  ซึ่งในแต่ละปี ในวันนี้จะมีพุทธศาสนิกชน จำนวนมากที่มาร่วมประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวง สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ก่อเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น แต่เนื่องจากในปีนี้ ประเทศไทย กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติ ไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงจำเป็นที่จะหยุดกิจกรรม งานรื่นเริงต่างๆ แม้แต่ประเพณีสงกรานต์ โดยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการร่วมตัวกันซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงห้ามมิให้ประชาชนมาร่วมงานบุญในครั้งนี้  แต่ทางวัดเองยังคงต้องสืบสานประเพณีห่มผ้าเจดีย์หลวงไว้  โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมของสงฆ์ภายในวัดเท่านั้น เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง