รีเซต

สำนักงานเกษตร จ.นครพนม จับมือ!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำนักงานเกษตร จ.นครพนม จับมือ!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
77ข่าวเด็ด
31 มีนาคม 2563 ( 14:05 )
111
สำนักงานเกษตร จ.นครพนม จับมือ!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นครพนม – สำนักงานเกษตร จ.นครพนม จับมือ!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ช่วยเหลือเกษตรกร…สร้างการตลาดออนไลน์ สู้ภัย “โควิด-19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจโลก การดำรงชีวิต รวมถึงการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้การส่งออกและการสั่งซื้อของผู้บริโภคอาจลดปริมาณน้อยลง หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าและการบริหารสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตามแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ วางแผนกระจายผลผลิต และจัดหาช่องทางการตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน

นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในด้านการขนส่ง การส่งออก รวมทั้งผู้บริโภคมากขึ้น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร โดยทางไปรษณีย์จะเป็นช่องทางในการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรจากเกษตรกร ไปสู่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางการสั่งซื้อแบบออนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยึดหลัก “การตลาดนำการเกษตร” โดยร่วมกับกลุ่มเกษตรในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค มีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนด้านการตลาดและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธวัชชัย จันทร์แก้ว ผู้ช่วย หัวหน้าไปรษณีย์นครพนม เปิดเผยว่า ไปรษณีย์นครพนมจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกร ไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยดำเนินการจัดส่งสินค้าในแบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังช่วยในการกระจายและจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ทั่วภาคอีสาน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้ในช่วงนี้เกษตรกรอาจจะจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่มากนัก และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยต่อลูกค้า ไปรษณีย์ไทยจึงเป็นอีกช่องทางที่จะคอยจัดส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลิ้นจี่ นพ.1 สับปะรด พืชผักและไม้ผลอื่นๆ ไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

สำหรับช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ มี 2 ช่องทาง คือ 1.แบบออนไลน์ ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรง ผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.thailandpostmart.com/ 2. แบบออฟไลน์ เป็นการนำจ่ายและกระจายสินค้าไปยังที่ทำการของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ส่งตรงถึงหน้าบ้านผู้บริโภคทันที จึงขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันอุดหนุนลิ้นจี่ นพ.1 และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยสามารถสั่งซื้อลิ้นจี่ นพ.1 ได้ที่ 081-3201645, 091-7719168, 061-3096720

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง