คกก.โรคติดต่อฯ ไฟเขียว เปิดช่องทางเข้า-ออก ภูเก็ต 16 พ.ค.นี้ แต่ใครมา ยังต้องกักตัว

คกก.โรคติดต่อฯ ไฟเขียว เปิดช่องทางเข้า-ออก ภูเก็ต 16 พ.ค.นี้ แต่ใครมา ยังต้องกักตัว
มติชน
13 พฤษภาคม 2563 ( 15:24 )
43
คกก.โรคติดต่อฯ ไฟเขียว เปิดช่องทางเข้า-ออก ภูเก็ต 16 พ.ค.นี้ แต่ใครมา ยังต้องกักตัว

คกก.โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบ เปิดช่องทางเข้า-ออก ภูเก็ต 16 พ.ค.นี้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบ เปิดช่องทางเข้า-ออก ภูเก็ต 16 พ.ค.นี้ ยังคุมเข้มไวรัสโควิด-19 ทุกคนที่เข้าเกาะภูเก็ต ต้องยื่นแบบฟอร์มเข้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน จังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจาก ศบค.มท.ก่อนประกาศเปิดเกาะอย่างเป็นทางการ

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้ง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29/2563 โดยมี พลเรือโท เชิงชาย เชิงชุมแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (13 พ.ค.) ว่า วันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมหารือ และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาในการผ่อนคลายเปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ภายหลังจากที่มีการประกาศปิดไปก่อนหน้านี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตผ่านทางอากาศ โดยเสนอขอเปิดใช้สนามบินภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ไปยัง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องจากทางสำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้เห็นชอบให้ปิดการใช้สนามบินภูเก็ตไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.2563 ที่จะถึงนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ก่อนหน้านี้

ส่วนการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางบก ผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย และทางน้ำ โดยทางเรือ ผ่านทางท่าเรือต่างๆ นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบเปิดให้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป เช่นกัน แต่เนื่องจากมีข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (7) ตลอดจนมีข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางจังหวัดจะต้องส่งเรื่องการขอเปิดด่านท่าฉัตรไชยและการเดินทางทางน้ำ ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้

“นอกจากการเสนอขอผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ทางจังหวัดจะต้องนำเสนอมาตรฐาน หรือ SOP ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางเครื่องบิน ทางรถ และทางเรือ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยกำหนดให้ทุกคนที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตในทุกช่องทาง จะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ต ส่งมายังฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจะต้องโหลดแอฟฟิเคชั่น “หมอชนะ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและการสอบสวนโรค และทุกคนที่จะเข้ามายังเกาะภูเก็ตจะต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine ) ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ตและ Home Quarantine นั้น ทางจังหวัดจะตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดรูปและและแนวทางในการปฏิบัติ และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนได้ทราบทั่วกันต่อไป

ในส่วนของการเปิดสนามบินภูเก็ต ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ตนได้ประสานกับทางผู้อำนวยการกรมการบินพลเรือนแล้ว ทางกรมการบินพลเรือนฯจะนำมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมาออกเป็นประกาศต่อไป โดยขณะนี้เท่าที่ทราบจากท่าอากาศยานภูเก็ต จะมีสายการบินทำการบินจากกรุงเทพฯมายังภูเก็ต 3 สายการบินด้วยกัน คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยเวียดเจ๊ต และ นกแอร์ เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ วันละ 1 เที่ยวบิน

“คาดว่าในแต่ละวันจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้าภูเก็ตวันละประมาณ 360 คน และออกจากภูเก็ต 360 คน ซึ่งขณะนี้ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไว้พร้อมแล้ว” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง