รีเซต

AJ ขายหุ้น PP 71.8 ล้านหุ้น ให้ 'BBL -SCGD- ครอบครัวอาลก บิ๊กIVL'

AJ ขายหุ้น PP 71.8 ล้านหุ้น ให้ 'BBL -SCGD- ครอบครัวอาลก บิ๊กIVL'
ทันหุ้น
28 กุมภาพันธ์ 2567 ( 10:26 )
63
AJ ขายหุ้น PP 71.8 ล้านหุ้น ให้ 'BBL -SCGD- ครอบครัวอาลก บิ๊กIVL'

#AJ#ทันหุ้น -AJ เพิ่มทุน 156.8 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.869 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 920.25 ล้านบาท แบ่งเป็น ขาย RO จำนวน 85 ล้านหุ้น อัตรา 5.1765 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่  - PP  รวม 71.8 ล้านหุ้น ให้ 'BBL -SCGD- ครอบครัวอาลก บิ๊กIVL'  หวังนำเงินคืนหนี้-เป็นทุนหมุนเวียน

 

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)หรือ AJ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 156.80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 1 บาท  แบ่งเป็นเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน(RO)จำนวน 85 ล้านหุ้น อัตรา 5.1765 หุ้นเดิม ต่อ  1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ราคาจองซื้อ 5.869 บาทต่อหุ้น วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น  05 มิ.ย. 2567 ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 2567   

 

ส่วนอีก 71.80 ล้านหุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ราคาหุ้นละ 5.869 บาท โดยเสนอขายแก่   1.บริษัท Auctus Holdings Limited จำนวน 37.17 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7% ของทุนชำระแหล้วหลังเพิ่มทุน โดยAuctus Holdings เป็นบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์และมีผู้รับผลประโยชน์ ได้ แก่ อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา นาย โซวาดัน โลเฮีย และอานุข โลเฮีย  และมีนายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL,  2.ธนาคารกรุงเทพ(BBL)จำนวน 28 ล้านบาท คิดเป็น 5.47% และ 3. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD จำนวน 6.62 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.30%  โดยกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เม.ย.2567

 

สำหรับเงินที่ได้จากากรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนRO และ PP ครั้งนี้ ประมาณ 920.25 ล้านบาท  AJจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 460.12 ล้านบาท ภายในปี 2567-2569 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 460.12 ล้านบาท ภายในปี 2567-2569  ซึ่งจะทำให้บริษัทลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีโครงกสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม  รวมถึงการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการใช้กำกลังผลิตของสายการผลิตได้อีกด้วย 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง