รีเซต

โรงแรมเดอะริเวอร์ รีบายกะตะธานี ยกทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ใกล้ถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงแรมเดอะริเวอร์ รีบายกะตะธานี ยกทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ใกล้ถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก
77ข่าวเด็ด
20 พฤษภาคม 2563 ( 06:07 )
72
โรงแรมเดอะริเวอร์ รีบายกะตะธานี ยกทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ใกล้ถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

เชียงราย-ใกล้จะถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 มีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมโลก

 

เนื่องจากใกล้จะถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ทางนายสมบัติ อติเศรษฐ์ เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมโลก จึงได้ให้นางศิริพันธ์ ปานชาตรี ผู้จัดการโรงแรม เดอะ ริเวอร์ รี บาย กะตะธานี ยกทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมกว่า 50 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 400 ต้นบนพื้นที่ 40 ไร่ ณ บ้านป่าอ้อ ตำบลแม่ยาว เพื่อเป็นการช่วยลดโลกร้อน

 

 

สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกนั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ข่าวโดย : เจริญ อัญชลีสังกาศ