รีเซต

ยูเอ็นชี้ ‘โควิด’ ทำราคายาเสพติดพุ่ง

ยูเอ็นชี้ ‘โควิด’ ทำราคายาเสพติดพุ่ง
มติชน
7 พฤษภาคม 2563 ( 09:02 )
173
ยูเอ็นชี้ ‘โควิด’ ทำราคายาเสพติดพุ่ง

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นโอดีซี)เผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ซึ่งทำให้มีการวางมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนและการปิดเมือง รวมถึงการขาดแคนสินค้าต่างๆ ยังส่งผลให้ราคาของยาเสพติดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลายเป็นสิ่งของที่หายากไปทั่วโลก

 

การแพร่ระบาดใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตยาเสพติดในหลายภูมิภาค รวมถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ อย่างไรก็ดีแนวโน้มโดยรวมของประเทศต่างๆ ที่มีการใช้ยาเสพติดค่อนข้างจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 

รายงานของยูเอ็นโอดีซีชี้ว่า หลายประเทศในทุกภูมิภาคของโลกมีรายงานการขาดแคลนยาเสพติดหลายชนิดในหมู่ผู้ค้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาขาย การลดลงของคุณภาพของยาเสพติด ขณะที่ผู้ติดยาก็หันไปเปลี่ยนชนิดของยาเสพติดที่ใช้ ทั้งยังมีการเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากการติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วย

 

ยูเอ็นโอดีพีระบุว่า เฮโรอีนส่วนใหญ่มักจะขนส่งกันผ่านทางบก เมื่อมีการตรวจสอบตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นก็ย่อมส่งผลกระทบกับการส่งมอบสินค้า ส่วนโคเคนมักจะส่งมอบกันทางทะเล ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการจับกุมเฮโรอีนในมหาสมุทรอินเดียก็เป็นตัวบ่งชี้ว่า มีความพยายามในการส่งเฮโรอีนไปยังยุโรปเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ขณะที่การลดลงของเที่ยวบินก็ยังส่งผลกระทบกับการลักลอบขนส่งยาบ้าไปยังประเทศอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

 

การผลิตยาเสพติดในหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยที่อัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของโลก ปริมาณการปลูกฝิ่นในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนจะได้รับผลกระทบจากการที่แรงงานไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะเดินทางมาทำงาน ขณะที่การผลิตโคเคนในโคลอมเบียก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งใช้สำหรับการขนส่งและการผลิตยาเสพติด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง