รีเซต

งดงามทุกอณู แฟชั่นโชว์ 'ปากายัน มลายู' อวด 47 ชุด ผ้าท้องถิ่นมลายู

งดงามทุกอณู แฟชั่นโชว์ 'ปากายัน มลายู' อวด 47 ชุด ผ้าท้องถิ่นมลายู
มติชน
7 สิงหาคม 2565 ( 18:30 )
116
งดงามทุกอณู แฟชั่นโชว์ 'ปากายัน มลายู' อวด 47 ชุด ผ้าท้องถิ่นมลายู

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ห้องประชุม อาคารอุทยานเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา มีการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ ปากายัน มลายู ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

สำหรับงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเทศบาลนครยะลา โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านที่ 1 คือการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการอนุรักษ์ ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา

 

โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม มีการประกวดการออกแบบลายผ้าและเครื่องแต่งกาย และได้นำเครื่องแต่งกายที่ชนะการประกวดแต่ละประเภทขึ้นเดินแฟชั่นโชว์ในวันที่ 7 สิงหาคม

 

สำหรับกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์กำหนดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ จำนวน 47 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศไทย 9 ชุด ชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศมาเลเซีย 10 ชุด ชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 10 ชุด ชุดที่ตัดเย็บโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 5 ชุด ชุดที่ตัดเย็บโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 2 ชุด และชุดจากดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 ชุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง