ชาวเชียงใหม่เฮ! ทางหลวงหมายเลข 11 เสร็จแล้วเจ้า!

ชาวเชียงใหม่เฮ! ทางหลวงหมายเลข 11 เสร็จแล้วเจ้า!
TNN ช่อง16
9 ตุลาคม 2563 ( 11:17 )
184
ชาวเชียงใหม่เฮ! ทางหลวงหมายเลข 11 เสร็จแล้วเจ้า!

วันนี้ (9 ต.ค.63) กรมทางหลวง เปิดเผยว่า  สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 11 สาย สามแยกดอยติ – เชียงใหม่ แล้วเสร็จ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  ระยะทางยาวประมาณ 24.35 กิโลเมตร ระหว่าง กม.527  - 551  แนวเส้นทางผ่าน 5 ตำบล (ตำบลป่าสัก, ตำบลบ้านกลาง, ตำบลมะเขือแจ้, ตำบลเหมืองง่า, ตำบลอุโมงค์) ของอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กับอีก 4 ตำบล (ตำบลสารภี, ตำบลยางเนิ้ง, ตำบลไชยสถาน) ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลท่าศาลา ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำพูน และเป็นทางเชื่อมโยงเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง สภาพปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 11 มีอายุการใช้งานมานานแม้ได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากมีปริมาณการจราจรสูง มีรถบรรทุกสินค้าขนาดหนักและรถโดยสารที่มีขนาดใหญ่ใช้บริการมากขึ้น เป็นเหตุให้สภาพผิวทางได้รับความเสียหายก่อนครบอายุบริการ จึงได้ก่อสร้างขยายจากทาง 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร) ผิวทางคอนกรีต เกาะกลางแบบยก กว้าง 5.5 เมตร และก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก จำนวน 4 จุด ได้แก่ แยกเหมืองง่า แยกเหมืองกวัก จังหวัดลำพูน และแยกป่าแดด แยกสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,474,671,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ตามพันธกิจด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  เสริมศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆของประเทศ และแก้ปัญหาการติดขัดจราจรบนทางหลวงสายหลักของประเทศ ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลักและลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงใหม่

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง