รีเซต

AP ปันผล 0.70 บาท กำไร 6.05 พันล. ขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่ม 5,000 ล้านบาท

AP ปันผล 0.70 บาท กำไร 6.05 พันล. ขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่ม 5,000 ล้านบาท
ทันหุ้น
20 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:51 )
39
AP ปันผล 0.70 บาท กำไร 6.05 พันล. ขอวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่ม 5,000 ล้านบาท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP แจ้งบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ในปี 2566 จำนวน 6,054.442 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.01% จากปีก่อนที่มีกำไร  5,877.448 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น ที่ 1.92 บาท เพิ่มจากปีก่อนที่มีกำไรต่อหุ้น 1.87 บาท 

 

คณะกรรมการ AP ยังอนุมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.70 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 08 พ.ค. 2567  โดยกำหนดวันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 2567 โดยเป็นการจ่ายปันผลจาก กำไรสะสม

 

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท  

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง