ทอท.มึน 8 เดือน ผู้โดยสารหาย 33 ล้าน - ลั่นส.ค.นี้ เปิดใช้อาคารเช็กอินกรุ๊ปทัวร์-สกายวอล์กจากสถานีรถไฟเชื่อมดอนเมือง

ทอท.มึน 8 เดือน ผู้โดยสารหาย 33 ล้าน - ลั่นส.ค.นี้ เปิดใช้อาคารเช็กอินกรุ๊ปทัวร์-สกายวอล์กจากสถานีรถไฟเชื่อมดอนเมือง
ข่าวสด
30 มิถุนายน 2563 ( 18:59 )
16
ทอท.มึน 8 เดือน ผู้โดยสารหาย 33 ล้าน - ลั่นส.ค.นี้ เปิดใช้อาคารเช็กอินกรุ๊ปทัวร์-สกายวอล์กจากสถานีรถไฟเชื่อมดอนเมือง

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันที่ 1 ก.ค. 2563 นี้ ทอท. จะครบรอบ 41 ปีการดำเนินงาน บริหารสนามบิน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ซึ่งในปีงบประมาณ 2563

ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. ในภาพรวมรอบ 8 เดือน (ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563) มีเที่ยวบิน 425,900 เที่ยวบิน ลดลง 29.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 606,608 เที่ยวบิน หรือลดลง 180,708 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 229,400 เที่ยวบิน ลดลง 30.20% และเที่ยวบินภายในประเทศ 196,500 เที่ยวบิน ลดลง 29.33%

ขณะที่มีผู้โดยสาร 64.20 ล้านคน ลดลง 33.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 97.18 ล้านคน หรือลดลง 33 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.24 ล้านคน ลดลง 34.72% และผู้โดยสารภายในประเทศ 26.96 ล้านคน ลดลง 32.83%

“ช่วงไตรมาสแรกปีงบ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.2562) เที่ยวบินและผู้โดยสารยังเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 จำนวนผู้โดยสารภาพรวมลดลงต่อเนื่อง โดย ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.- 31 พ.ค. 2563 เที่ยวบินลดลงกว่า 55.28% และผู้โดยสารลดลงกว่า 66.32%”

ด้านปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทอท. ในภาพรวมรอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 2563 ก็ลดลงเช่นกัน คือ มีสินค้าและไปรษณียภัณฑ์จำนวน 825,665 ตัน ลดลง 17.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทอท. ยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาสนามบินทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับการจราจรในอนาคต โดยในส่วนของโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 มีความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 88% ปัจจุบันก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ และติดตั้งงานระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล และระบบสารสนเทศภายในอาคาร ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้ภาพรวมการทดสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ

สำหรับอาคาร SAT-1 ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าจะทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 2565 เช่น ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ระบบบริหารลานจอดอากาศยาน ระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทอท. คาดว่าเที่ยวบินและผู้โดยสารจะเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจนกลับมามีปริมาณการจราจรเป็นปกติ ในเดือนต.ค. 2565 ดังนั้น ทอท. อาจต้องพิจารณาการเปิดใช้อาคาร SAT-1 ให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารต่อไป

สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร หรือเรียกว่า Service Hall บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ด้านทิศเหนือ สนามบินดอนเมือง มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 3,000 ตารางเมตร สำหรับให้ผู้โดยสารกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ได้ใช้เป็นพื้นที่จัดกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่องที่จะช่วยลดความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนส.ค. 2563 รวมถึงโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดง ระยะทาง 200 เมตร เชื่อมต่อจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต สถานีดอนเมือง เข้าสู่ภายใน ทดม. บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น คาดว่าดำเนินการเสร็จภายในเดือนส.ค. 2563 ก่อนการเปิดให้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ในปี 2564

นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 บริเวณอาคารผู้โดยสารเดิมที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของ ทดม.ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง