โควิดซ้ำเติม! เร่งช่วยเด็กหลุดระบบการศึกษา

โควิดซ้ำเติม! เร่งช่วยเด็กหลุดระบบการศึกษา
TNN ช่อง16
27 มิถุนายน 2563 ( 13:25 )
36
โควิดซ้ำเติม! เร่งช่วยเด็กหลุดระบบการศึกษา

วันนี้( 27 มิ.ย.63) นายไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดเผยว่า หลังจากที่ กสศ.ร่วมกับครูในสังกัด สพฐ. ,ตชด. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สำรวจความเสี่ยงของนักเรียนยากจนกับปัญหาการหลุดออกนอกระบบการศึกษา โดยสุ่มสำรวจนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 พบว่าเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษามากที่สุด จากข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบ นักเรียนยากจนพิเศษ 3,180 คน ที่ยังไม่ได้สมัครเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขเพียงร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ทั้งหมดที่สำรวจจาก 161,000 คน เท่านั้น 

สาเหตุส่วนใหญ่ที่นักเรียนยังไม่ได้สมัครเรียน คือ ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน ร้อยละ 57 , มีปัญหาทางการเรียน ครอบครัว สุขภาพ และขาดแคลนทุนทรัพย์ร้อยละ31 , ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ร้อยละ10 และ ไม่มีค่าเดินทางไปสมัครเรียน ร้อยละ 2 

ทั้งนี้ ช่วงเปิดเทอมครัวเรือนยากจนต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังอยู่แล้ว แต่เมื่อมาเจอผลกระทบโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อน กสศ.จึงได้ประสานไปยังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของสพฐ. และสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้

นอกจากนี้ กสศ. ได้จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด สพฐ. อปท. และตชด. ทั่วประเทศ โดยจะได้รับเงินอุดหนุนคนละ 3,000 บาท/คน/ปี คาดว่าจะมีเด็กๆได้รับการช่วยเหลือมากกว่า 750,000 คนในงบประมาณ 1,400 ล้านบาท 

ด้านนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.ระบุว่า ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการผ่อนปรนค่าเล่าเรียน โดยให้ลดและขยายเวลาชำระค่าเทอมหรือค่ากิจกรรมต่างๆ ป้องกันไม่ให้เด็กหลุดนอกระบบการศึกษา หลังเปิดภาคเรียนหากพบนักเรียนขาดเรียนอย่างต่อเนื่องให้ครูประจำชั้นลงพื้นที่สำรวจถึงบ้าน เพื่อสอบถามปัญหาพร้อมหาวิธีช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้วางแผนให้ทุกโรงเรียนมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน คอยดูแลสภาพจิตใจเด็กเพราะเชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19ทำให้เด็กมีความเครียดสูง 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง