กาญจนบุรี ประกาศงดใช้สนามกีฬา ป้องกันโควิด-19

กาญจนบุรี ประกาศงดใช้สนามกีฬา ป้องกันโควิด-19
มติชน
28 มีนาคม 2563 ( 18:50 )
228
กาญจนบุรี ประกาศงดใช้สนามกีฬา ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีความเป็นห่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนงดใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ในสถานที่ดังต่อไปนี้ สวนสมเด็จพระญาณสังวร สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาล เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ส่วนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือ งดออกกำลังกาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่มีจำนวนคนมากและการออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จึงขอความร่วมมืองดใช้สนามกีฬาฯ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือ มีประกาศเป็นอย่างอื่นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง