รีเซต

ไอเดียดีดี! ทำกองร้อยเป็นโรงพยาบาล วินเทจ ย้อนยุค แห่งแรกของไทย

ไอเดียดีดี! ทำกองร้อยเป็นโรงพยาบาล วินเทจ ย้อนยุค แห่งแรกของไทย
TNN ช่อง16
27 กันยายน 2563 ( 11:01 )
244
ไอเดียดีดี! ทำกองร้อยเป็นโรงพยาบาล วินเทจ ย้อนยุค แห่งแรกของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารกองร้อย อส.จ.เลย ที่ 1 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเลย ที่มีการรีโนเวทอาคารเก่า ที่ก่อนนี้เป็นกองร้อย และปรับปรุงน้ำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปลี่ยนเป็นโรงพยาลแห่งแรกของประเทศไทย


นายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย กล่าวว่า ในการจัดตั้งอาคารคลินิกหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเลย ให้ทราบโดยสังเขป  สืบเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้บรรจุประเด็นการพัฒนาบริการปฐมภูมิไว้ในมาตรา 258 (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นจุดเปลี่ยนด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมทั้งได้มีการตรา พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้การปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่ง“การบริการสุขภาพปฐมภูมิ” เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบแบบองค์รวม ตั้งแต่แรกเกิด ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยเชื่อมโยงกับระบบบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ จนถึงระดับครอบครัว และชุมชน 


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า อาคารแห่งนี้เดิมเป็นกองร้อย อส.จ.เลย ที่ 1 มีการใช้งานบ้างตามสมควรและมีการปรับปรุง โดยความร่วมมือระหว่า กองร้อย อส.จ. เลย กับทางโรงพยาบาลเลย ก็มาทำงานด้วยกันร่วมกัน ในลักษณะของโรงพยาบาลเลย สาขาศาลากลางจังหวัด อาจจะเป็นแห่งแรก ที่ใช้กองร้อย อส.ในการทำเป็นโรงพยาบาลก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมาใช้บริการได้สะดวก เมื่อที่จอดรถพอดี หรือมาใช้บริการติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดเลย ก็ดี ก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนี้ได้เลยก็จะลดการแออัดของโรงพยาบาลเลย ซึ่งถูกจำกัดด้วยที่จอดรถ และอาคารสถานที่ ทำให้ประชาชนได้รับบริการก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลเลยกลับ กองร้อย อส.

 

สำหรับ พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ เนื่องจากขณะนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ เพิ่งเปิดใหม่อยู่ในช่วงการปรับปรุงการให้บริการไม่ว่าจะเป็นวัสดุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถสนับสนุนได้และขณะนี้อาคารหลังนี้ ยังไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศหากใครมีพัดลมก็มาช่วยก็ได้  จะทำให้พี่น้องประชาชนที่มา  จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น อุปกรณ์ทางการแพทย์บางตัวที่พี่น้องประชาชนอยากจะสนับสนุน กรุณาเข้ามาบริจาคได้ ณ สถานที่แห่งนี้


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง