ธอส.เผยโครงการ 'My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และ สธ.' เต็มวงเงิน 1.2 พันล้านแล้ว

ธอส.เผยโครงการ 'My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และ สธ.' เต็มวงเงิน 1.2 พันล้านแล้ว
มติชน
16 สิงหาคม 2564 ( 17:26 )
28
ธอส.เผยโครงการ 'My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และ สธ.' เต็มวงเงิน 1.2 พันล้านแล้ว

ข่าววันนี้ 16 สิงหาคม นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของ ธอส.ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกครั้ง ซึ่งธนาคารได้เพิ่มกรอบวงเงินไปอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็น 12,000 ล้านบาท ปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ “เต็ม” กรอบวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว และจากนี้ธนาคารจะขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุดต่อไป

 

สำหรับ โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ธอส. ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส.ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ

 

โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน โดยเงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้า

 

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง