รีเซต

ซีพีลงนาม MOU กับก.กลาโหม ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา มอบทุนเรียนฟรีปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายทั่วประเทศ

ซีพีลงนาม MOU กับก.กลาโหม ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา มอบทุนเรียนฟรีปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
2 เมษายน 2567 ( 14:46 )
15
ซีพีลงนาม MOU กับก.กลาโหม ส่งเสริมอาชีพและการศึกษา มอบทุนเรียนฟรีปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายทั่วประเทศ

1 เมษายน 2567 - กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านอาชีพแก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงกลาโหม   โดยมีพลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามกับ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถทหารกองประจำการ ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ พร้อมให้ทุนการศึกษาฟรีตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รวมถึงการเปิดตำแหน่งงานให้กับทหารที่จะปลดประจำการและทหารอาสาที่จะครบสัญญา โดยความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหม ครอบครัวข้าราชการและครอบครัวลูกจ้างได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหมที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมเข้าทำงานภายใต้ธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองประจำการและทหารอาสาที่จะปลดประจำการได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงหลังจากปลดประจำการต่อไป ผมขอขอบคุณประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ที่สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่กำลังพลของกระทรวงกลาโหมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ด้านนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เชื่อมั่นในการศึกษาและการสร้างคน  ในการนี้จึงมีความยินดีที่กระทรวงกลาโหมได้เปิดโอกาสให้ซีพีและบริษัทในเครือฯ ได้ใช้ศักยภาพของเครือฯ สร้างประโยชน์ในด้านด้านอาชีพและการศึกษาแก่บุคลากรของกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นรั้วของชาติ ถือเป็นผู้ที่เสียสละ เพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งด้านอาชีพและการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคนดีคนเก่งให้กับประเทศ  สร้างอาชีพที่มั่นคง สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

พลทหารปรมินทร์ สุประตา อายุ 21 ปี ทหารกองประจำการ กองทัพบก กล่าวว่า รู้สีกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอบคุณกลาโหมและเครือซีพีทีได้จัดทำโครงการนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทหารรุ่นใหม่ปลดประจำการได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ที่ผ่านมาเรียนจบแค่ม.3 การมีโครงการนี้ทำให้ได้เรียนต่อในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นทั้งในระดับปวช. และปวส. โดยสนใจที่จะศึกษาต่อด้านช่างยนต์ และไฟฟ้า ในการต่อยอดความรู้เอาไปสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้


พลทหารพีระวัฒน์ คัดทะนะ อายุ 25 ปี ทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่กลาโหมและเครือซีพี ร่วมมือทำโครงการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้กับทหารที่กำลังจะปลดประจำการได้เรียนต่อ มีงานทำไม่ต้องว่างงานในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

สำหรับกรอบแนวทางความร่วมมือในด้านอาชีพ จะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ และจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม เพื่อรองรับทหารที่จะปลดประจำการ ทหารอาสาที่จะครบสัญญาและครอบครัวเข้าทำงานกับบริษัท  ได้แก่ ซีพีเอฟ  ซีพีออลล์  กลุ่มทรู แม็คโคร โลตัส ตามทักษะความสามารถและความสนใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ฝึกปฎิบัติงานก่อนลงมือทำจริง ใน 3 หมวด 9 หลักสูตร คือ หมวดช่างเทคนิค แบ่งเป็น ช่างเทคนิค ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างประปา รวมทั้งหมวดปฏิบัติงานในร้านสาขา เติมและจัดเรียงสินค้า ขับรถส่งสินค้า แคชเชียร์ หมวดคลังสินค้าและขนส่ง ขับรถโฟล์คลิฟท์ แพคสินค้า ขับรถบรรทุก  ทั้งนี้สามารถเลือกทำงานในภูมิลำเนาใกล้บ้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วนั้น ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น และนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งได้อีกด้วย เนื่องจากตำแหน่งงานเหล่านี้กระจายอยู่ในครบทุกภาคทั่วประเทศไทย


ส่วนด้านการศึกษา จะมีการจัดการศึกษาให้แก่บุคลากรของกระทรวงกลาโหมในสาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ของเครือซีพี  บริษัทในเครือฯ  โดยการให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีละ 1,000 ทุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีละ 500 ทุน และระดับปริญญาตรี ปีละ 500 ทุน  โดยสามารถรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ตั้งแต่ระดับ ปวช. จนถึง ปริญญาตรี ซึ่งเป็นการเรียนในรูปแบบ Work-based Education คือ การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจริง เป็นการเรียนทฤษฎีจากสถานศึกษาและเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากสถานประกอบการตลอดหลักสูตร

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง