รีเซต

ภูเก็ต 'ไม่พบ' ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม เหลือรักษาตัวในรพ. 18 ราย อาการอยู่ในเกณฑ์ดี

ภูเก็ต 'ไม่พบ' ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม เหลือรักษาตัวในรพ. 18 ราย อาการอยู่ในเกณฑ์ดี
มติชน
16 พฤษภาคม 2563 ( 10:53 )
349
ภูเก็ต 'ไม่พบ' ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม เหลือรักษาตัวในรพ. 18 ราย อาการอยู่ในเกณฑ์ดี

ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม สะสมคงเดิม 224 ราย ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยหายกลับบ้านเพิ่มอีก 6 ราย เหลือรักษาตัวในรพ.เพียง 18 ราย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 202 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 6 ราย) เสียชีวิต 3 ราย(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่ายเนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 18 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,181 ราย (รายใหม่ 73 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 70 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 18 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 53 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,110 ราย
จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,216 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,181 ราย (พบเชิ้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ได้มีการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ และได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อจะไม่ให้มีการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) ตรวจวัดไข้ หากมีไข้ไม่ให้ใช้บริการ และหากพนักงานมีไข้ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน (2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (3) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร (4) จัดจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ และ(5) งดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก ซึ่งจะเป็นมาตรการหลัก ๆ สำหรับบางกิจการ/กิจกรรมจะมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมอีก เพื่อให้มีการควบคุมและป้องโรคโควิด 19 รัดกุมมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีการกำหนดมาตรการออกมาแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่จะหยุดยั้งโรคโควิด 19 ได้ ก็คือ การมีวินัย และความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนทุกคน

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง