'ทะเลสาบชิงไห่' แหล่งรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของจีนตะวันตก

'ทะเลสาบชิงไห่' แหล่งรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของจีนตะวันตก
Xinhua Thai
17 กันยายน 2564 ( 20:00 )
19
'ทะเลสาบชิงไห่' แหล่งรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของจีนตะวันตก

ข่าววันนี้ ซีหนิง, 17 ก.ย. (ซินหัว) -- ชมทัศนียภาพทางธรรมชาติของทะเลสาบชิงไห่และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยทะเลสาบชิงไห่มีส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาของภูมิภาคจีนตะวันตก รวมถึงเป็นแนวกั้นตามธรรมชาติในการควบคุมไม่ให้การแปรสภาพเป็นทะเลทรายรุกล้ำไปทางตะวันออก และรักษาความปลอดภัยของพื้นที่เกษตรกรรมทางตะวันออกของประเทศ

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนดำเนินโครงการด้านนิเวศวิทยาหลายประเภทในลุ่มน้ำทะเลสาบชิงไห่ และประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างโดดเด่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง