รีเซต

กรมชลประทานรับนโยบาย 'เฉลิมชัย' วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนตามแผนที่วางไว้ เผยน้ำต้นทุนเพียงพอ

กรมชลประทานรับนโยบาย 'เฉลิมชัย' วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนตามแผนที่วางไว้ เผยน้ำต้นทุนเพียงพอ
มติชน
24 พฤศจิกายน 2565 ( 19:12 )
35
กรมชลประทานรับนโยบาย 'เฉลิมชัย' วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนตามแผนที่วางไว้ เผยน้ำต้นทุนเพียงพอ

กรมชลประทาน วางแผนจัดสรรน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานทั่วประเทศ ย้ำมีน้ำต้นทุนดีเพียงพอใช้ต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 63,794 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือ 84% ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้รวมประมาณ 39,839 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,857 ล้าน ลบ.ม. หรือ 84% ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้ 14,161 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

 

อนึ่ง พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลาง ของประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้ง ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว กรมชลประทาน ได้วางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยทั้งประเทศมีการจัดสรรน้ำรวม 27,685 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน(24 พ.ย. 65) มีการใช้น้ำไปแล้วรวมประมาณ 2,663 ล้าน ลบ.ม. หรือ 10% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักไว้รวมกันประมาณ 9,100 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำไปแล้ว 449 ล้านลบ.ม. หรือ 5% ของแผนฯ

 

ด้านผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้วรวม 1.42 ล้านไร่ หรือ 13% ของแผนฯ (แผนเพาะปลูกพืชทั้งประเทศวางไว้รวม 11.06 ล้านไร่) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกไปแล้ว 0.96 ล้านไร่ หรือ 14% ของแผนฯ (แผนเพาะปลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางไว้ 6.74 ล้านไร่) ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำยังเป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน พร้อมปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/66 ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)เห็นชอบอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ให้เกษตรกรและประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลอดฤดูแล้งนี้ ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จะเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไม่ขาดแคลน รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง