รีเซต

รัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีน ลงทุนช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. เพิ่มขึ้น

รัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีน ลงทุนช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. เพิ่มขึ้น
Xinhua
30 มีนาคม 2566 ( 12:59 )
22
รัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีน ลงทุนช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. เพิ่มขึ้น

ปักกิ่ง, 30 มี.ค. (ซินหัว) -- คณะกรรมาธิการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของจีน รายงานว่ารัฐวิสาหกิจ (SOE) ที่บริหารงานโดยส่วนกลางของจีน ดำเนินการลงทุนรวม (ไม่นับรวมอสังหาริมทรัพย์) ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 3.5 แสนล้านหยวน (ราว 1.74 ล้านล้านบาท)รายงานระบุว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจส่วนกลางของจีนอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือวางแผนโครงการลงทุนสำคัญในปี 2023 มากกว่า 900 โครงการ ซึ่งครอบคลุมโครงการสำคัญที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) และแผนการระดับชาติอื่นๆคณะกรรมาธิการฯ ได้ออกหนังสือเวียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งกระตุ้นรัฐวิสาหกิจส่วนกลางขยับขยายการลงทุนอันมีประสิทธิภาพและปรับปรุงแผนผังการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยควรมุ่งเน้นส่วนสำคัญ เช่น โครงการสำคัญระดับชาติ โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างและเติมเต็มห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง