รีเซต

Bitcoin Halving คืออะไร? ทำความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวงการคริปโทฯ

Bitcoin Halving คืออะไร? ทำความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวงการคริปโทฯ
TNN ช่อง16
22 เมษายน 2567 ( 08:51 )
16
Bitcoin Halving คืออะไร? ทำความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวงการคริปโทฯ

บิตคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร ?


บิตคอยน์ (Bitcoin) เป็นระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2009 เพื่อส่งต่อข้อมูลเงินดิจิทัลบนเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีลักษณะกระจายอำนาจไม่ถูกควบคุมจากหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชน แตกต่างจากการโอนข้อมูลทางการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในขั้นตอนการทำธุรกิจ รวมไปถึงการผลิตเงินเข้าซื้อระบบเศรษฐกิจ


การทำธุรกรรมส่งต่อข้อมูลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นถูกตรวจสอบด้วยเครือข่ายบล็อกเชนที่มีลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์กระจายอยู่ทุกมุมโลก คอมพิวเตอร์จะมีการสร้างบล็อกเพื่อใช้บันทึกข้อมูล และคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้โจทย์สมการเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมได้ก่อนจะได้รับเหรียญบิตคอยน์เป็นรางวัล โดยเราเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าการขุดเหมืองบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) 


และด้วยกระบวนการนี้ทำให้ยากต่อการปลอมแปลงข้อมูล นอกจากนี้ข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกสร้างขึ้นจะไม่สามารถถูกแก้ไข ย้อนกลับ หรือลบออกไปจากระบบได้ เนื่องจากข้อมูลกระจายและถูกบันทึกเอาไว้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก หากต้องการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจะต้องกระทำกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากกว่า 50% ถึงจะสามารถทำได้ ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก 

 

จำนวนของเหรียญบิตคอยน์ (Bitcoin) ที่จะถูกสร้างขึ้นมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 21 ล้านเหรียญเท่านั้น ซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งบิตคอยน์ (Bitcoin) ผ่านการขุดเหมือง Bitcoin ซึ่งผู้ดำเนินการขุดจะได้รับเหรียญบิตคอยน์ (Bitcoin) เป็นรางวัลสำหรับการขุด ปัจจุบันเหรียญบิตคอยน์ถูกขุดขึ้นมาแล้วประมาณ 19 ล้านเหรียญ และคาดว่ากว่าจะมีการขุดครบ 21 ล้านเหรียญต้องใช้เวลาถึงปี 2140 หรืออีก 119 ปีข้างหน้า


Bitcoin Halving คืออะไร?


เหตุการณ์สำคัญที่จำนวนรางวัล Bitcoin ที่ขุดได้จะถูกแบ่งครึ่งทุก ๆ 210,000 บล็อก โดยแต่ละบล็อกจะถูกสร้างขึ้นทุก 10 นาที ทำให้รอบของการ Bitcoin Halving จะใช้เวลาประมาณ 4 ปี เปรียบเสมือนการ "ตัดครึ่ง" รางวัลสำหรับนักขุดเหมือง Bitcoin ที่เคยได้รับ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้จำนวนเหรียญ Bitcoin ในตลาดซื้อขายเงินดิจิทัลชะลอตัวลง ขณะเดียวกันจำนวนผู้ที่ต้องการถือครอง Bitcoin เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาของ Bitcoin สูงขึ้นเป็นไปตามกลไกของตลาด


ครั้งที่ 1) ในปี 2012 รางวัลลดลงจาก 50 เหรียญ เหลือ 25 เหรียญ

ครั้งที่ 2) ในปี 2016 ลดลงจาก 25 เหรียญ เหลือ 12.5 เหรียญ

ครั้งที่ 3) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 2020 ลดลงจาก 12.5 เหรียญ เหลือ 6.25 เหรียญ


สำหรับวันที่คาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ Halving ครั้งต่อไป คือประมาณเดือนช่วงเดือนเมษายน ปี 2024 โดยรางวัลจะลดลงจาก 6.25 เหรียญ เหลือ 3.125 เหรียญ


แม้กระบวนการ Bitcoin Halving จะมีส่วนสำคัญทำให้ราคา Bitcoin เพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาของ Bitcoin ในตลาดเงินดิจิทัลนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากเมื่อราคาสูงขึ้น จะมีการเทขายเพื่อทำกำไร ส่งผลให้ราคาติดลบรุนแรง คล้ายราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่ราคา Bitcoin ในตลาดเงินดิจิทัลจะมีความผันผวนมากกว่าหลายเท่าตัว


ตัวอย่างการทำธุรกรรมที่มีการขุดเหมือง Bitcoin มาเกี่ยวข้อง


1. นาย A โอน Bitcoin ไปให้นาย B

2. ระบบส่งข้อมูลโจทย์สมการไปยังคอมพิวเตอร์ของนักขุดแก้โจทย์

3. คอมพิวเตอร์ที่แก้โจทย์สมการได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ

4. ผู้ชนะได้รับค่าธรรมเนียมและรางวัลเหรียญ Bitcoin จากการขุด

5. ระบบสร้างบล็อกเพื่อสร้างบัญชีข้อมูลนั้น ๆ คล้ายสมุดจดข้อมูล

6. จำนวนเหรียญ Bitcoin ถูกโอนไปให้นาย B


รู้หรือไม่? : Bitcoin ถูกกำหนดเอาไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ ถูกขุดไปแล้วจำนวน 19.3 ล้านเหรียญ และถ้าขุด Bitcoin ทั้งหมด ต้องใช้เวลาถึงปี 2140ข่าวที่เกี่ยวข้อง