รีเซต

เซี่ยงไฮ้ออกกฎผลักดันการพัฒนา 'อุตสาหกรรม AI'

เซี่ยงไฮ้ออกกฎผลักดันการพัฒนา 'อุตสาหกรรม AI'
Xinhua
23 กันยายน 2565 ( 14:47 )
25
เซี่ยงไฮ้ออกกฎผลักดันการพัฒนา 'อุตสาหกรรม AI'

เซี่ยงไฮ้, 23 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (22 ก.ย.) สภานิติบัญญัติเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน อนุมัติกฎระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นกฎระเบียบระดับมณฑลที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ฉบับแรกของจีน โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

 

ปัญญาประดิษฐ์ถือเป็น 1 ใน 3 อุตสาหกรรมชั้นนำที่เซี่ยงไฮ้มุ่งมั่นพัฒนาผ่านการระดมทรัพยากร โดยหน่วยงานท้องถิ่นจะส่งเสริมการสร้างและใช้งานแพลตฟอร์มทรัพยากรการประมวลผลสาธารณะ และให้การสนับสนุนพลังประมวลผลสาธารณะสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมกฎระเบียบดังกล่าวมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าโดยรวมของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของปัญญาประดิษฐ์ และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์เซี่ยงไฮ้จะสำรวจการจัดการแบบแบ่งตามระดับและการกำกับดูแลขั้นทดลอง ซึ่งเป็นระบบการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นศักยภาพด้านนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงขยายขอบเขตการพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กฎระเบียบยังกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ และยกระดับการคุ้มครองกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้หญิง และผู้เยาว์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง