รีเซต

ไหหลำพบ 'เห็ดราขนาดใหญ่' เพิ่ม 8 สายพันธุ์

ไหหลำพบ 'เห็ดราขนาดใหญ่' เพิ่ม 8 สายพันธุ์
Xinhua
25 มีนาคม 2565 ( 13:43 )
175
ไหหลำพบ 'เห็ดราขนาดใหญ่' เพิ่ม 8 สายพันธุ์

ไห่โข่ว, 25 มี.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งชาติจีน (CATAS) ได้ค้นพบเห็ดราขนาดใหญ่ (macrofungi) เพิ่ม 8 สายพันธุ์ ในมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน

 

หม่าไห่เสีย หัวหน้าทีมวิจัย กล่าวว่าเห็ดรากลุ่มดังกล่าวถูกพบในอุทยานแห่งชาติป่าฝนเขตร้อนไห่หนาน และอยู่ในสกุลไซลาเรีย (Xylaria) ซึ่งสามารถย่อยสลายเซลลูโลส (cellulose) และลิกนิน (lignin) ทั้งยังมีบทบาทด้านการย่อยสลายที่สำคัญในระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน

 

หม่าได้นำทีมวิจัยไปที่อุทยานฯ มากกว่า 50 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2016 เพื่อตรวจสอบเห็ดราขนาดใหญ่บนไม้ระดับผิวดินและเก็บตัวอย่างรวม 2,212 รายการ ซึ่งเผยให้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ในอุทยานดังกล่าว

 

อนึ่ง ผลการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับเห็ดรากลุ่มดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไมโคคีย์ส (MycoKeys) และวารสารระหว่างประเทศด้านอนุกรมวิธานทางชีววิทยาอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง