โรงงานเตรียมเฮ! กรอ.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปี สิ้นสุด 9 มิ.ย. 65

โรงงานเตรียมเฮ! กรอ.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปี สิ้นสุด 9 มิ.ย. 65
ข่าวสด
22 มิถุนายน 2564 ( 19:52 )
12
โรงงานเตรียมเฮ! กรอ.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปี สิ้นสุด 9 มิ.ย. 65

 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาดไปอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในปี 2563 ที่สิ้นสุดการยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้น

 

โดย กรอ. ออกเป็นกฎกระทรวงและนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ หลังจากนั้นจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2564-9 มิ.ย. 2565 ครอบคลุมผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งสิ้น 59,031 โรงงาน รวมเป็นเงินประมาณ 272,246,100 บาท ที่เชื่อว่าจะช่วยพยุงสถานะของโรงงานให้มีการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง