รีเซต

เช็ก! เดือนพฤศจิกายนปี 64 มีวันหยุดไหม-ลอยกระทงวันไหน?

เช็ก! เดือนพฤศจิกายนปี 64 มีวันหยุดไหม-ลอยกระทงวันไหน?
TNN ช่อง16
1 พฤศจิกายน 2564 ( 11:34 )
282
เช็ก! เดือนพฤศจิกายนปี 64 มีวันหยุดไหม-ลอยกระทงวันไหน?

เดือนพฤศจิกายนปี 2564 ในเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดทางราชการ แต่ถือเป็นเดือนสำคัญ ที่ประเทศไทยจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน หลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มาเป็นเวลา 2 ปี

1 พฤศจิกายน 2564 มีการยกเลิกการออกนอกเคหะสถาน ยกเว้นพื้นที่สีแดงเข้ม 7 จังหวัดที่ยังคงเวลา 23.00-03.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ยังผ่อนคลายให้ดื่มแอลกอฮอล์ในบางพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

19 พฤศจิกายน 2564  วันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันศุกร์ โดยในปีนี้พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมประเพณีไทยภายใต้หลักมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) และการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดย

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง

 3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าและออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการจัดงาน และทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง หากภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ

สำหรับวันสำคัญอื่นๆมีดังนี้ 

14 พฤศจิกายน 2564 -  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง, วันเบาหวานโลก

20 พฤศจิกายน 2564- วันกองทัพเรือ

25 พฤศจิกายน 2564 -  วันประถมศึกษาแห่งชาติ , วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

26 พฤศจิกายน 2564 -  วันขอบคุณพระเจ้า 

27 พฤศจิกายน 2564 -  วันสาธารณสุขแห่งชาติ , วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ  

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง